PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

20 let společnosti Beta Control

14. února 2014 jsme oslavili spolu se zaměstnanci a obchodními partnery naší společnosti 20. výročí od jejího založení. V rámci večera přiblížil pan ředitel Jaroslav Dvořák všem přítomným, jaké největší úspěchy naše společnosti zaznamenala a se kterými firmami nás pojí významné a dlouholeté vazby. V následujícím článku vám představíme  ve zkráceném podání historii naší firmy, její úspěchy a nejdůležitější produkty v rámci působení na českých i evropských trzích.

 

IMG 3534

  

Historii společnosti Beta Control můžeme datovat od 18. 2. 1994. V tento den šest společníků – Jaroslav Dvořák, Hubert Koželuha, Tomáš Staněk, Radovan Přikryl, Petr Složil a Jindřich Jeřábek – společnost založili a od 1. března téhož roku zahájili její činnost. Firma zpočátku sídlila na Mostecké 15 v objektu Výzkumného ústavu elektrických strojů točivých a kromě společníků zde pracovalo i dalších pět zaměstnanců. Za dvacet let činnosti se počet zaměstnanců zvýšil na 65 a sídlo společnosti bylo nejprve rozšířeno i na Svitavskou 25 a roce 1999 přestěhováno do současné budovy v Brně-Bystrci, kam se roku 2013 přesunula i kompletní výroba.

Již v roce 1994 byla navázána obchodní spolupráce s adamovskou firmou ADAST SYSTEMS a.s., která trvá dodnes. Pro firmu Adast Systems byl kromě jiného vyvinut řídicí a pokladní systém Prima pro čerpací stanice pohonných hmot.
V této době vznikaly i další řídicí systémy, např. pro posun stolu řezaček papíru, pro vodorovnou nástrojovou brusku nebo pro průchodnost a těsnost infuzních setů. Vedle toho pak firma získala zakázky i na první softwarové aplikace.

Společnost Beta Control tedy již od svých počátků dodávala řídicí systémy do mnoha oblastí. V průběhu let ale převážilo několik oborů, na které se firma nyní více zaměřuje.

Pro již zmíněnou oblast čerpacích stanic je důležitým milníkem rok 1997, od kterého je Beta Control jako Technical Associate členem mezinárodní standardizační organizace International Forecourt Standards Forum (IFSF) a je spoluautorem několika IFSF standardů včetně standardu výdejního stojanu pohonných látek.
Od počátku fungování firmy byla postupně vyvíjena elektronická počítadla ADP1, ADP2 a ADPMPD pro výdejní stojany pohonných hmot a v roce 1996 řídicí systém BOSS4.
V roce 1998 začala společnost Beta Control s vývojem a dodávkami protokol-konvertorů. Od roku 2003 dodávala konvertory proprietárních protokolů na IFSF standard pro firmu Shell Europe. Zajímavostí jistě je, že v té době České republika ještě nebyla součástí Evropské unie a navázání takové spolupráce bylo pro malou firmu velkým úspěchem.

Od roku 1995 se společnost Beta Control začala mimo jiné zabývat vývojem a dodávkami elektronických řídicích systémů pro výtahy. Dodnes používaným systémem je VTA-971, kterým je možno nahradit většinu typů reléových rozváděčů instalovaných v ČR a na Slovensku.
Rokem 2005 zahajuje společnost dodávku nové řídicí jednotky Kk-Webmon pro výtahy, který zajišťuje komunikaci mezi výtahovou kabinou
a servisním centrem.
V roce 2013 byl spuštěn prodej nového řídicího systému BC-ELA, který je určen pro řízení strojovnových i moderních bezstrojovnových výtahů.
Již zmiňovaný Kk-Webmon byl posléze využit pro řízení technologií v systému produktů a služeb s názvem Bezpečný dům, který představuje unikátní stavebnicový systém ochrany zdraví a majetku obyvatel bytových domů.

Od roku 2006 se společnost Beta Control stala řešitelem projektu “Jak to dělají jinde“, který je zaměřen na rekonstrukce a revitalizace bytových domů, a významně tak přispěla k informovanosti společnosti v období stavebního boomu. Tento projekt společnost zaštiťovala až do roku 2013, nyní je stále jedním z jeho partnerů.

Po roce 2006 firma využila podporu z EU pro investiční projekty Školicí středisko (výstavba objektu a zajištění firemního vzdělávání), Potenciál (podpora vývoje) a EDUCA (profesní vzdělávání zaměstnanců).

Po celých 20 let firma Beta Control usiluje o maximální spokojenost všech zákazníků, dodavatelů a kooperantů důsledným dodržováním
a zdokonalováním systému managementu kvality. 
Můžeme si tedy přát, aby i v následujících letech společnost Beta Control měla mnoho spokojených zaměstnanců a zákazníků a aby byla dál centrem inovativních nápadů. 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz