PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

BetaLexikon: AdBlue®

adblueEkologie v dopravě je v současné době velmi diskutovaným tématem, a to zejména proto, že ačkoli se v dopravě zavádějí stále nová ekologická opatření, se stále se zvyšujícím počtem aut se z dlouhodobého hlediska nedaří snížit množství emisí oxidu dusíku, které vznikají při spalování nafty a benzínu.

Jedním z nejvýraznějších znečišťovatelů ovzduší je bezesporu nákladní doprava, a proto se ve světě klade čím dál větší důraz na zavádění nových ekologických technologií právě v této oblasti. Nákladní automobily jsou čím dál častěji vybaveny systémem pro využití aditiva AdBlue®, které velmi výrazně snižuje právě množství oxidů dusíku ve výfukových plynech.

 Aditivum AdBlue® je bezbarvý 32,5% vodný roztok močoviny, který byl vyvinut speciálně pro úpravu výfukových plynů vznikajících při provozu vozidel se vznětovými motory (spalování nafty), aby (zejména) nákladní automobily vyhověly emisním normám EURO 4, EURO 5 a EURO 6.  
Automobily mají pro AdBlue® samostatnou nádrž, ze které je AdBlue® před katayzátorem automaticky vstřikováno do výfukového plynu a pomocí selektivní katalytické redukce rozloží oxidy dusíku na vodní páru a dusík, tedy běžné a neškodlivé součásti ovzduší.

 LenkaMotor

Výhody AdBlue®:

  • výrazné snížení škodlivých emisí,
  • snížení množství pevných částic v emisích,
  • jeden z prostředků ke splnění přísných emisních norem,
  • snížení spotřeby nafty (až o 7 %),
  • dostupnost na běžných čerpacích stanicích u výdejních stojanech nebo v kanystrech,
  • nesnižuje výkon motoru,
  • splnění přísnější emisních norem má v některých zemích včetně ČR vliv na cenu mýtného.

Nevýhody AdBlue®:

  • při nízkých teplotách mění konzistenci, tuhne už při -11°C → nádržku AdBlue je tedy vhodné v automobilu umístit tam, kde teplota neklesá pod -11°C. Pokud vlivem nepoužívání vozidla AdBlue přece jen zamrzne, systém ohřevu SRC jej opět rozmrazí na kapalinu,
  • je silně korozivní vůči některým barevným kovům - např. mědi,
  • při úplném spotřebování AdBlue automobil přechází do nouzového režimu s nízkým výkonem, některé typy vozidel dokonce nejdou vůbec nastartovat.

AdBlue

 Zdroje:
www.caradvice.com
www.mobede.de
www.greenchem-adblue.cz

www.shell.cz
www.kontaktoil.cz
www.wikipedia.org

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz