PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

Rozhovor: Jak se nám daří v New Yorku?

Na konci září jsme otevřeli novou pobočku Beta Control v New Yorku, kde budeme v následujícím roce s podporou projektu MeoHub USA hledat obchodní partnery pro produkty z oblasti čerpacích stanic a také společnosti, které by měly zájem využít naše specializované vývojové kapacity. Vedením newyorské pobočky byl pověřen Jiří Janich, se kterým si budeme povídat o tom, jak se daří naplňovat tyto cíle a co všechno obnáší provozování firmy na nejnáročnějším trhu světa.

 

Jaké byly první dny po příletu do New Yorku?

První týden pro nás byl poměrně hektický. Začali jsme prohlídkou naší nové kanceláře, na kterou navázalo slavnostní zahájení celého projektu v sídle společnosti Meopta U.S.A. Následně se zástupci všech vybraných společností v projektu účastnili také schůzky s prezidentem České Republiky, které proběhlo v hotelu Waldorf Astoria na Manhattanu. Po těchto úvodních událostech nás již čekaly další úkoly v podobě zajištění dlouhodobého ubytování, firemního vozidla, bankovního účtu, pojištění a mnoho dalších organizačních záležitostí. Po jejich splnění bylo možné přejít k prvnímu z pracovních úkolů, kterým byl detailnější průzkum místního trhu.

Co takový průzkum obnáší?

Je potřeba získat co nejvíce informací nejen o konkurenci, ale také o našich potenciálních obchodních partnerech, koncových zákaznících a jejich potřebách, které se mohou v mnoha případech od těch evropských výrazně lišit.

V prvním týdnu jsem začal návštěvou výstavy “NAEC 66th Annual Convention and Exposition“ v Bostonu. Jedná se o největší výstavu výtahové techniky v USA, kterou pořádá Národní asociace dodavatelů výtahů (National Association of Elevator Contractors). Na této akci vystavovalo více než 200 vystavovatelů. Měl jsem takto možnost porovnat nabídku místních firem s tím, na co jsme zvyklí na evropském trhu.

Klíčovými pro americký trh by ale měly být spíše produkty pro čerpací stanice…

V ideálním případě bychom chtěli najít v USA obchodního partnera pro každou skupinu našich produktů, kterými jsou řídicí systémy výtahů, komponenty pro čerpací stanice a také systém Bezpečný dům.

Přesto jsme se zde rozhodli začít s projektem zaměřeným na instalaci výdejního stojanu kapaliny do ostřikovačů na místní čerpací stanice. Nejprve bylo nutné zjistit, jaké jsou rozdíly v konstrukci amerických čerpacích stanic, jak zde funguje samotný proces tankování a následně preferovaný způsob platby za palivo. Detailněji jsme také zkoumali ceny kapaliny do ostřikovačů, firmy dodávající tuto kapalinu a návyky místních zákazníků při jejím doplňování. 

Jaké možnosti přímé propagace produktů Beta Control jste již využili?

V půlce října jsme naše produkty představili na výstavě LIGRA Trade Show 2015. LIGRA (Long Island Gasoline Retailers Association) je organizace, která již přes 80 let na Long Islandu sdružuje malé a střední podnikatele v oblasti čerpacích stanic.

Na této výstavě jsme získali nejen cenné kontakty na majitele čerpacích stanic a další společnosti z tohoto oboru, ale také jsme měli možnost probrat naše záměry s ředitelem LIGRY a získali jsme takto důležitou zpětnou vazbu. S touto organizací budeme nadále úzce spolupracovat a máme v plánu využít její komunikační kanály pro urychlení přenosu informací o naší společnosti a produktech k našim zákazníkům.

Jaké jsou Vaše nejbližší pracovní plány?

V současné době upřesňujeme náš business model pro instalaci výdejních stojanů na čerpací stanice a řešíme nejvhodnější způsob placení za vydanou kapalinu.

Dalším důležitým krokem je získání certifikace našich produktů pro americký trh. Některé certifikáty platné pro Evropu by nám mohly být uznány, ale některé zkoušky bude pravděpodobně nutné provést také zde a nechat certifikovat tyto produkty dle místních norem. Tento fakt může znamenat další technické úpravy na našich zařízeních, na které jsme ale připraveni.

Kromě těchto dlouhodobějších úkolů jsou zde samozřejmě další aktuální krátkodobé plány. V tomto týdnu nás čeká ještě například schůzka v Českém domě s panem Friedem z agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest. Věřím, že toto jednání nám poskytne další informace a otevře možnosti k navázání obchodní spolupráce s místními firmami.

Máte příležitost poznávat New York i jinak než pracovně?

Je pravda, že mi zatím většinu času zabere práce, ale do centra New Yorku jsem se již také stihl podívat. Jednou z těchto příležitostí byla návštěva slavnostní recepce pořádané v Českém domě k příležitosti českého státního svátku 28. října a hned následující víkend jsem měl možnost vidět v městské části Village tradiční průvod masek Halloween Parade 2015, což bylo opravdu zajímavé. Věřím, že již brzy bude těchto příležitostí více.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz