Čidlo SiVin

Sigfox detektor je zařízení určené ke sběru meteorologických dat na vinicích, chmelnicích a v jiných zemědělských oblastech. Tyto údaje pomáhají k zajištění lepší péče a ochrany úrody před nebezpečnými patogeny a zemědělcům tak mohou přinášet vyšší výnosy a zisky. Stanice měří teplotu (dry-bulb), relativní vlhkost a dešťové srážky. Datový balík s měřenými veličinami je odesílán pravidelně s periodou 30 případně 10 min na server pomocí bezdrátové technologie SIGFOX.

Dalšími odesílanými událostmi jsou aktivace, test komunikace, porucha čidla, slabá baterie a sabotáž (fyzická manipulace se stanicí).

Mechanické upevnění je konstruováno univerzálně, to znamená, že meteostanici lze instalovat na velké množství používaných sloupků ve venkovním prostředí. Univerzální držák je rozdělen na dvě části - radiační kryt a srážkoměr.

Radiační kryt je umístěn ve výšce hroznů tak, aby snímače správně měřily vzniklé mikroklima, působící na samotné hrozny. Díky tomu lze přesněji predikovat pravděpodobnost výskytu chorob působících na úrodu.

Srážkoměr je naopak výše nad vegetací, aby nedocházelo k jeho ovlivňování (např. stékání vody z listů) a bylo dosaženo přesnějších výsledků měření.

 

Předběžné technické parametry:

• radiová technologie SIGFOX RCZ1 – Europe
- měření teploty - ±0.2°C (typicky)
- měření relativní vlhkosti - ±2% (typicky)
- měření množství dešťových srážek - rozlišení 0.3mm (typicky)
• měření napětí baterie
• poruchové stavy zařízení
• hlídání sabotáže
• akustická signalizace
• magnetické tlačítko
• bateriové provedení s životností 1 rok podle periody posílání
- univerzální uchycení

 

Produktový list ke stažení ZDE.

Beta Control

Fields

 

Address

Contact

About us Lifts

Development

Beta Control s.r.o.

Phone: +420 546 223 491  

Career Safe house Training centre Černého 829/58 Phone: +420 515 511 201
Technical support Fuel stations Engineering 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: sales@betacontrol.cz

1994 - 2016 © All rights reserved | Implementation GLIPS.cz