Menu

Elektronické počítadlá

Spoločnosť Beta Control s.r.o. vyvíja, vyrába a dodáva elektronické počítadlá ADP pre výdajné stojany pohonných látok.
Počítadlá ADP/T sú najnovšou typovou radou a rozširujú funkčné možnosti predchádzajúcej rady ADP/M.

Dodáváme elektronické počítadlá pre výdaj:

 • klasických palív (benzín, nafta),
 • LPG (propan-butan),
 • CNG (zemný plyn),
 • AdBlue (močovina).

 

cerpacky ilustr


Elektronické počítadlá ADP/T okrem základných funkcií výdaja a meranie integrujú nasledujúce funkcie:

 • komunikácia s riadiacim systémom čerpacej stanice

  Počítadlá sú štandardne vybavené komunikačným rozhraním RS485, na ktorom komunikujú našim proprietárnym protokolom EasyCall, majú však implementované i komunikačné protokoly DART, NARA a Pumalan.
  Všetky počítadlá rady ADP/T a starších radov ADP/E a ADP/M možno rozšíriť na komunikáciu podľa štandardu IFSF/LON.
 • elektronická kalibrácia meričov

  Táto funkcia nahradzuje mechanickú kalibráciu meračov kalibrácií elektronickou. Počítadlá ADP v kalibračnom režime umožňujú jednotlivým meračom dodať zvolené množstvo paliva do krychlomera a ak nie je dodaný objem presný, zadať do počítadla namerané korekčné odchýlky. Počítadlo si zadané odchýlky pamätá vo svojej nonvolatilnej (napäťovo nezávislej) pamäti. Pri každej transakcii (dodávke PHM) potom počítadlo priebežne prepočítava dodávaný objem podľa odchýlky zapamätanej pre konkrétny merač.
  Aktivácia kalibrácie meračov vrátane zadávania odchýliek je chránená prepínačom pod metrologickou pečaťou.

 • automatická kompenzácia teploty (ATC)

  Pre dodávku LPG, benzínu i nafty možno k počítadlám ADP pripojiť senzor pre meranie teploty dodávaného paliva. Princíp ATC (Automatic Temperature Compensation) spočíva v priebežnom meraní vydávaného média a prepočtu vydaného objemu na referenčnú teplotu (+15°C). Tým je zaistené, že sa pri akejkoľvek skutočnej teplote média meria a účtuje vydaný objem ako by médium malo základnú referenčnú teplotu. Aktivácia nahrávania kompenzačných tabuliek ATC i vlastného nastavenia ATC sú chránené prepínačmi pod metrologickou pečaťou.

 • elektronické riadení a kalibrácia odsávania pár

  Počítadlá umožňujú elektronické riadenie odsávania pár a jeho kalibrácii. Software počítadla spustí pri štarte dodávky PHM motor vývevy a v priebehu tankovania riadi (otvára/zatvára) proporcionálny ventil odsávania pár v závislosti na aktuálne meranom  objeme dodávané pohonné hmoty.

 • kontrola tepelnej ochrany motorov čerpadiel

  Počítadlá umožňujú použití blokov motorov čerpadiel s integrovaným stykačom a tepelnou ochranou motoru. V prípade poruchy sa prehriaty motor vypne a počítadlo hlási chybu, ktorú si ako prevenciu podobných porúch pamätá.
  Motor, na ktorom došlo k výpadku tepelnej ochrany, spustí počítadlo až po prevedenom servisnom zásahu.

 • hmotnostné meranie výdaja LPG a benzinu/nafty

  Hmotnostné meranie výdaja spresňuje evidenciu príjmu a predaja PHM na čerpacej stanici. Hlavnými výhodami tohto produktu je vysoká spoľahlivosť hmotnostných meračov, jednoduchá konštrukcia výdajného stojanu a rozšírená diagnostická funkcia stojanu. Hodnoty transakcií je možné zobrazovať v litroch alebo v kilogramoch.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz