Menu

ADP2/T

REŠENIE PRE STOJAN S DVOMA VÝDAJNÝMI MIESTAMI

Počítadlo ADP2/T je určené pre stojan s dvoma výdajnými miestami – každé s jedným produktom (hadicou). Môže pracovať samostatne alebo byť riadené prostrednictvom komunikačnej linky z riadiacého a pokladničného systému čerpacej stanice.

Vysoká výkonnosť spolu s nízkými nákladmi a zaručenou kvalitou robia z počítadla ADP2/T špičkový výrobok. Medzi jeho najoceňovanejšie parametre patrí:

 • maximálny merateľný prietok
 • elektronická kalibrácia meričov
 • automatická kompenzácia teploty média
 • integrované riadenie odsávanie benzínových pár.

Vyššie uvedené parametre umožňujú riadenie výdajného stojana počítadlom bez nutnosti inštalácie ďalších prídavných elektronických modulov.
Pre počítadlá možno naprogramovať celú radu funkčných parametrov, ktoré zaručujú ich flexibilitu (národné normy, rozdielne konštrukčné parametre stojanu, nastaviteľná poloha desatinných čiarok apod.)

                                      ADP2T-iso 1    ADP2T

KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY

Komunikačný protokol EasyCall je implementovaný v riadiacich a pokladničných systémoch desiatok dodávateľov. Počítadlo má naviac  implementované ďalšie komunikačné protokoly (DART, PUMALAN, NARA).
S využitím modulu PKONV EC-IFSF možno stojan pripojiť k IFSF pokladničným systémom.

MOŽNOSť NASTAVOVANIA

Zmenu jednotkových cien, nastavenie parametrov či kalibráciu možno jednoducho previesť pomocou bezdrôtové infraklávesnice alebo prostrednictvom komunikačnej linky. Nastavenie parametrov možno zabezpečiť PIN kódom, servis výdajních stojanov potom môže prievádzať iba autorizovaná servisná organizácia.
Infraklávesnicu či komunikačnú linku možno využiť tiež pre zobrazenie interných elektronických totalizérov objemu, ceny a počtu transakcií na displej.

SUPERMAX - REŠENIE PRE STOJANY S RYCHLOVÝDAJOM

Pre stojany s rychlovýdajom nafty bola vyvinutá softwarová modifikácia ADP1/T-SMX (tzv. supermax). Toto počítadlo umožňuje výdaj až 200 litrov paliva za minútu a ponúka paralelné meranie výdaja z dvoch meračov pre zaistenie vysokého výkonu hydraulického systému.

ADPT2/T-CNG PRE VÝDAJ CNG

Pre stojany na výdaj CNG (Compressed Natural Gas, zemný plyn) je určená softwarová modifikácia ADP2/T-CNG. Stojany na tejto báze umožňujú trojstupňové plnenie z dvoch nezávislých výdajných miest (hadíc). Počítadlo spolupracuje s hmotnostnými prietokomaračmi Micromotion CNG050 alebo E+H CNG Mass.

HMOTNOSTNÉ MERANIE VÝDAJA LPG

Novinkou z portfólia našich výrobkov je elektronické počítadlo ADP2/T-LPG pre hmotnostné meranie výdaje LPG alebo klasických pohonných hmôt (nafta, benzín).
Hmotnostné meranie výdaja spresňuje evidenciu príjmu a predaja PHM na čerpacej stanici. Hlavnými výhodami tohto produktu sú vysoká spolehlivosť hmotnostných meračov, jednoduchá konštrukcia výdajného stojanu a rozšírená diagnostická funkcia stojanu. Hodnoty transakcií je možné zobrazovať v litroch alebo v kilogramoch. Do pokladničného systému možno prostrednictvom komunikačnej linky vyčítať hmotnostné i objemové totalizéry. 

CERTIFIKÁCIA

Počítadlo je certifikováne podľe OIML R117-1 (ADP2/T), OIML R139 (ADP2/T-CNG) a Welmec Guide 10.4.

 

 • pre výdajné stojany MONO/DUO/DUPLEX na verejný výdaj PHM
 • softwarové modifikácie pre plnenie CNG alebo pro stojany s rýchlovýdajom nafty (supermax)
 • komunikačné protokoly EasyCall, IFSF, DART, PUMALAN, NARA
 • elektronická kalibracia meračov
 • teplotné kompenzácie výdaja
 • hmotnostné meranie výdaja
 • história chýb
 • monitoring otvorenia krytu stojanu
 • integrované odsávanie benzinových pár
 • riadenie motorov s tepelnou ochranou
 • rozsah pracovných teplôt -40°C až +70°C
 • certifikácia podľa OIML R117-1 (ADP2/T), OIML R139 (ADP2/T-CNG) a Welmec Guide 10.4.

 

Počítadlo ADP2/T je určené pre stojan s dvoma výdajnými miestami – každé s jedným produktom (hadicou). Môže pracovať samostatne alebo byť riadené prostredníctvom komunikačnej linky z riadiaceho a pokladničného systému čerpacej stanice.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz