Menu

ADPMPD/T

REŠENIE PRE MULTIPRODUKTOVÉ VÝDAJNÉ STOJANY

Počítadlo ADPMPD/T riadi  stojan s dvomi výdajnými miestami, na oboch výdajoch je možno umiestniť až päť produktov (celkove teda až 10 pištolí).
Môže pracovať samostatne alebo byť riadené prostredníctvom komunikačnej linky z riadiaceho  a pokladničného  systému čerpacej stanice. Komunikačný protokol EasyCall je implementovaný v riadiacich a pokladničných systémoch desiatok dodávateľov.  Počítadlo naviac vie komunikovať tiež protokoly DART, PUMALAN a NARA.  S využitím modulu PKON EC-IFSF možno stojan pripojiť k IFSF pokladničným systémom.

Hlavnými prednosťami  elektronického počítadla ADPMPD/T sú:

  • maximálny merateľný prietok
  • elektronická kalibrácia meračov
  • automatická kompenzácia teploty média
  • integrované riadenie odsávania benzínových pár.

Všetky uvedené funkcie riadenia  výdajného stojanu rieši toto vysoko výkonné počítadlo bez potreby ďalších prídavných elektronických modulov.
Počítadlá majú možnosť programovania celej rady funkčných parametrov (národné normy, rozdielne konštrukčné parametre stojanu, nastaviteľná poloha desatinných čiarok apod.), čo z nich činí veľmi flexibilný výrobok.

ADPMPDT-iso

MOŽNOSŤ NASTAVOVANIA

Pomocou infraklávesnice alebo komunikačnej linky možno  jednoduchšie zmeniť jednotkové ceny, nastavenie parametrov alebo previesť  elektronickú kalibráciu.  Nastavenie parametrov možno  zabezpečiť PIN kódom, čím sa zaistí, že servis výdajných stojanov bude prevádzkovať  iba autorizovaná servisná organizácia.
Počítadlo ADPMPD/T má implementované interné elektronické totalizéry objemu, ceny a počtu transakcií, ktoré možno zobraziť na displej, a to opäť pomocou infraklávesnice či komunikačnej linky.

REGULÁCIA RYCHLOSTI VÝDAJA

Variant produktu ADPMPD/T-PWM umožňuje riadenie  výdaja prostredníctvom proporcionálnych ventilov, u ktorých možno regulovať rýchlosť výdaja.

CERTIFIKÁCIA

Počítadlo je certifikované podľa OIML R117-1 a Welmec Guide 10.4.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz