Menu

Elektronika IFSF

Spoločnosť Beta Control s.r.o. je od roku 1997 technickým partnerom (TA – Technical Associate) európskej štandardizačnej organizácie IFSF (International Forecourt Standards Forum).
Spoločnosť je tiež spoluautorom niekoľkých  IFSF Štandardov vrátane Štandardu výdajného stojanu (IFSF Dispenser Application Standard).

IFSF produkty:

 • IFSF počítadla ADP/T
 • IFSF konvertory
 • IFSF LON/TCP IP Gate
 • SW knižnice pre IFSF pokladničné systémy

 

Technológie IFSF má pre prevádzkovateľov  niekoľkých výhod, ktoré zaistí  úsporu nákladov a zefektívnenie prevádzky:

 • IFSF štandardizácia technologických zariadení  umožňuje prevádzkovateľovi  čerpacej stanice kedykoľvek zmeniť dodávateľa technológie " optimalizácia nákladov na prevádzku
 • vylúči nutnosť nasadenia drahých systémov pre riadenie technológie (site controller), ich poruchy spravidla spôsobujú zastavenie prevádzku celej čerpacej stanice (paralelná prevádzka pokladničných systémov zaistí  pri poruche zastavenia iba pokazeného  zariadenia) " zníženie nákladov na servis

KONVERTORY PROTOKOLOV

Okrem elektronických počítadiel vyrábame a dodávame elektronické IFSF konvertory protokolov, ktoré umožňujú riadiť staršie typy výdajných stojanov riadiacimi systémami pracujúcimi podľa štandardu IFSF.

Konvertory umožňujú prevádzkovateľovi čerpacej stanice použitie moderných riadiacich systémov  IFSF pre staršie technologické zariadenia, obzvlášť pre výdajné stojany, ktoré nie sú vybavené IFSF.
Použitie konvertorov protokolů teda znamená modernizáciu čerpacej stanice bez nutnosti výmeny plne funkčných starších výdajních stojanov.

I-PROP KONVERTOR

Konvertor typu I-PROP je navrhnutý ako univerzálny modul, ktorý umožňuje konverziu proprietárnych rozhraní podľa štandardu IFSF/LON®.
I-PROP konvertuje komunikáciu z dvoch výdajných miest s proprietárnym protokolom na dve miesta výdajné miesta podľa štandardu IFSF. Na strane pre komunikáciu s výdajným stojanom je
I-PROP vybavený dvomi asynchrónnymi komunikačnými linkami. Modulárna koncepcia umožňuje použitie rôznych typov komunikačných rozhraní (napr. prúdová slučka, RS232, RS422, RS485 atď.).

 

I-PROP je umiestnený  v plastovej škatuli  určené k inštalácii na DIN lištu.  Široký rozsah pracovných teplôt (-40°C až +80°C) umožňuje inštaláciu  priamo do hlavy výdajného stojanu alebo rozvádzača.
Konvertor I-PROP vyžaduje napájanie z externého stabilizovaného zdroja +5V. Na objednávku je možné niektoré konvertory vybaviť interným modulom pre napájanie +12V až +24V.

Pre veľké čerpacie stanice sú k dispozícii tzv. multikonvertory. Tie obsahujú niekoľko  I-PROP konvertorov nainštalovaných do PC skrine spoločne s napájacím zdrojom.
Inovácia zariadenia pomocou multikonvertorov je veľmi jednoduchá. Vyžaduje iba  prepojenie pôvodných komunikačných liniek do multikonvertoru a jeho pripojenie na IFSF pokladničný systém.

 

Podporované komunikačné protokoly výdajných stojanov:

 

 • EasyCall (Adast)
 • ATCL (Autotank)
 • Christian Rowsing
 • DART (Dresser Wayne, Petrolmeccanica)
 • ER3/4 (Mannesmann-Kienzle, Salzknoten, Scheidt-Bachmann)
 • EPS (EPS3, EPS, EPS6) (Tokheim)
 • UDC (Tokheim)
 • Tatsuno Metax (Tatsuno)
 • ZSR (Schlumberger)

 

 

 

 • jednoduchá instalácia a nastavenie
 • implementácie štandardu IFSF dispenser application V2.00 (certifikované podľa IFSF certification process)
 • variabilné komunikačné rozhranie pre výdajné stojany
 • podpora jednoproduktových i multiproduktových stojanov
 • lacné riešenie pre inováciu výdajných stojanov v prevádzke podľa IFSF štandardu
 • široký rozsah pracovných teplôt
  -40°C až +80°C
 • diagnostické LEDs a diagnostické rozhranie
 • update SW cez komunikačnú linku IFSF/LON®
 • implementácia  nových proprietárnych protokolov na požadavek
Okrem  elektronických počítadiel vyrábame a dodávame elektronické IFSF konvertory protokolov, ktoré umožňujú riadiť  staršie typy výdajných stojanov riadiacimi systémami pracujúcimi podľa štandardu IFSF.

Konvertory umožňujú prevádzkovateľovi  čerpacej stanice použitie moderných riadiacich systémov  IFSF pre staršie technologické zariadenia, obzvlášť  pre výdajné stojany, ktoré nie sú  vybavené IFSF.
Použitie konvertorov protokolov teda znamená modernizáciu čerpacej stanice bez nutnosti výmeny plne funkčných starších výdajných stojanov.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz