Menu

Software

KOMUNIKAČNÉ KNIŽNICE PRE IFSF TECHNOLÓGIU

Komunikačné knižnice zaisťujú  riadenie  IFSF zariadenie čerpací stanice pre aplikácie typu pokladničný systém (POS).
Naše komunikačné moduly poskytujú aplikačným programátorom všetky funkcie potrebné k ovládaniu výdajných stojanov, hladinomeračov a cenových panelov:

 • nastavenie jednotkových cien
 • prenos dát transakcií
 • čítanie hodnôt elektronických totalizérov
 • zobrazenie porúch

Programátor sa tak nemusí detailne zaoberať nízkoúrovňovými komunikáciami s IFSF zariadenými na čerpacej stanici. Ďalej nie je potrebné platiť prístup k príslušným IFSF štandardom pre ich štúdium. Tým sa minimalizujú náklady a čas potrebný na vývoj pokladničných systémov.

Komunikačné knižnice umožňujú vytvorenie aplikácie pre súčasné riadenie čerpacej stanice z viac pokladničných systémov (IFSF True-MultiController).
Licencie umožňujú použitie rôznych kombinácií komunikačných knižníc podľa požiadaviek zákazníka.

Všetky knižnice využívajú spoločné LON rozhranie FTT-10.

LON FTT-10 podporuje nasledujúce rozhranie:

 • XLON USB
 • XLON PCI (DH Electronics GmbH)
 • EASYLON PCI
 • PCIe
 • USB (Gesytec GmbH)

Minimálne požiadavky na systém:

 • štandardný PC s operačným systémom Windows 2000/XP/Win7
 • 512 MB RAM
 • 2 GHz Intel P4 (alebo ekvivalentný)
 • 20 MB voľného miesta na pevnom disku

Riadiaci modul (knižnica) IFSF TECH.DLL je určená zákazníkom, ktorí sú dodavateľmi riadiacich a pokladničných systémov pre čerpacie stanice s technológiou IFSF.

Pre zákazníkov, ktorí sú dodavateľmi riadiacich a pokladničních systémov pre čerpacie stanice s inštalovanými výdajnými stojanmi s počítadlami ADP Beta Control, je určený riadiaci modul Easy Call TECH.DLL

 

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz