Menu

Internetové serverové aplikácie

Špecializujeme sa tiež  na vývoj, údržbu a správu softwarových aplikácií bežiacich na serveru. Tieto aplikácie sú určené pre zber a poskytovanie dát.
Štruktúra prijímaných dát, ich filtrácie a ukladanie  do databázy a prípadné interakcie s inými systémami  sú predmetom špecifikácie zákazky rovnako ako štruktúra poskytovaných dát a spôsob ich poskytovania a zobrazenia.

ZBER DAT Z INTELIGENTNÝCH BUDOV

Aplikácia Kk-Webrman, ktorú  sme vyvinuli pre použitie vo vlastných produktoch, je primárne určená pre zber a poskytovanie dát z inteligentných budov. Zahrnuje zber dát  zo všetkých subsystémov inštalovaných v budovách – zvlášť  z výťahov, ďalej potom  z prístupového systému, zabezpečovacieho a monitorovacieho systému atd.

Aplikácia  nielenže filtruje a ukladá dáta prijímané z komunikačných brán domov, ale tiež pre určité dáta vyhlasuje alarmy, ktoré preposiela na predom definované adresy či prostredníctvom sms na mobilné telefónne čísla. Zároveň aplikácia umožňuje oprávneným užívateľom nahliadať  do databázy s parametrizáciami  výberu udalostí či dát.

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz