Menu

Konverzia komunikačných protokolov

Princípom konverzie je prevod komunikácie staršími komunikačnými protokolmi na protokoly štandardizované.
Účelom tohto prevodu je umožniť unifikáciu  riadenia  štandardnými protokolmi u starších zariadení, čo zaručí zachovanie investícií - pôvodne inštalované zariadenie je možné ponechať v prevádzke  a inovovať iba  komunikáciu.

KONVERTORY KOMUNIKAČNÝCH PROTOKOLOV PRE ČERPACIE STANICE

Mimo iného navrhujeme, vyvíjame a dodávame konvertory komunikačných protokolov pre výdajné stojany pohonných hmôt.
Staršie výdajné stojany komunikujú vlastnými protokolmi jednotlivých výrobcov (tzv. proprietárnymi protokolmi). Konverzia týchto protokolov na štandardný komunikačný protokol výdajného stojanu podľa štandardov IFSF (International Forecourt Standards Forum) umožňuje zjednotenie  riadiacich systémov na čerpacích staniciach, tzn. plošné nasadenie  riadiacich  systémov  čerpacej stanice pre riadenie technológie podľa štandardov IFSF.

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz