Menu

Real-timové riadiace systémy

Zaisťujeme komplexné riešenie  elektronických riadiacich systémov v reálnom čase ako na báze mikrokontrolérov, tak na báze aplikácií bežiacich  pod operačnými systémami na osobných počítačoch - prevažne Windows a Linux, a software mikroprocesorových systémov.
Našimi zákazníkmi  sú odborné spoločnosti nielen z celej Českej republiky, ale i spoločnosti zahraničné.
V našich moderne vybavených laboratóriách   sa okrem zákazkového vývoja venujeme tiež vývoju systémov pre vlastnú potrebu.

Zákazníkom pri vývoji riadiacich  systémov ponúkame kompletné portfólio služieb:

  • špecifikáciu požiadaviek
  • systémový návrh
  • návrh implementácie
  • vlastnú implementáciu
  • technické testovanie vrátane  návrhu testov
  • základné meranie EMC (elektromagnetické kompatibility)
  • asistenciu pri aplikačnom testovaní u zákazníkov
  • školenie odborníkov

Po ukončení vývoja hardware potrebný pre prevádzku  daného systému tiež vyrábame a dodávame.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz