Menu

Riadiace aplikácie pro OS Windows, Linux

Riadiace  aplikáciw zahrnujú ako komplexné účelové systémy, tak iba knižničné moduly.
Príkladom komplexných aplikácií môžu  byť napr. nami realizované systémy WREMS a Kk-Webrman.

RIADIACE APLIKÁCIE PRE VÝŤAHY I ČERPACIE STANICE

Aplikácia WREMS (Web Remote Eyuipment Monitoring Systém) beží u prevádzkovateľa  čerpacej stanice a jej jednotlivé časti veží  na konkrétnych čerpacích staniciach. Tieto časti monitorujú technologické zariadenia dané čerpacej stanici. Hlásenie  o technologických zariadeniach sú odosielané  prevádzkovateľovi.  Hlásenia  obsahujú mimo iného  i informácie o poruchách, preto sa môžu  servisní technici pripraviť pri výjazdu na určitý typ poruchy, a varovanie o možnom vzniku poruchy, čo umožňuje servisu prevádzať  profylaktické zásahy pri pravidelných prehliadkach.

Komplexné aplikácie pre monitorovanie výťahov  Kk-Webrman beží u servisnej organizácie a v domoch s inštalovanými výťahmi  beží monitorovacie  systémy. V centre servisnej organizácie sú prostredníctvom tejto aplikácie prijímané  a hlásenia  o jednotlivých výťahoch , jeho poruchách apod.

 

K nami dodávaným knižničným  modulom patrí DLL knižnice systému Windows pre riadenie technologických zariadení  čerpacej stanice. Knižničné  moduly umožňujú realizáciu riadiacich  aplikácií bez akejkoľvek  znalosti protokolov a bez skúseností s implementáciou  komunikačného softwaru. Komunikáciu s technologickými zariadeniami  zaisťujú  práve knižničné moduly, ktoré prijímajú  na svojom rozhraní príkazy od aplikácie a poskytujú aplikáciu dát prijímaných od technologických zariadení.

 

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz